مبل استیل طرح مصری
🔺نوع چوب: تماما راش
🔺نوع فوم:لفاف وفوم سرد
🔺پارچه: ترک (دلخواه مشتری)
🔺رنگ :ورق طلا (دلخواه مشتری)
به قیمت تولیدی عرضه میشود